Catalonian flagCatalàUnited States flagEnglishSpanish flagEspañolGalician flagGalegoPortuguese flagPortuguês

Philobiblon (sm)(tm)

Volume 2014, Número 4 (agosto)
ISSN 1096-6609
Facebook Twitter

PhiloBLOG

Benvido

Está vostede na páxina web de PhiloBiblon, unha base de datos bio-bibliográficos gratuíta de textos escritos nas diferentes linguas románicas da Península Ibérica durante a Idade Media e o inicio do Renacemento.

PhiloBiblon, que toma o seu nome da descrición dunha biblioteca ideal feita polo británico Richard de Bury no século XIV, está constituída por un corpus de datos catalogados polo Proxecto PhiloBiblon: as fontes en lingua romance da cultura ibérica do Medievo e do inicio do Renacemento. Mais, ao referírmonos a PhiloBiblon, referímonos tamén ao sistema de xestión do banco de datos bio-bibliográfico organizado para clasificar as fontes primarias manuscritas e impresas, os textos que estas conteñen, os individuos involucrados no proceso de produción e de transmisión destas fontes e textos, e as bibliotecas en que se encontran, contemplando, ademais, a bibliografía secundaria máis relevante e os ficheiros xerais relativos a persoas, lugares e institucións.

PhiloBiblon está constituída por catro bibliografías diferentes, cada unha delas coa súa propia páxina web:

BETA / Bibliografía Española de Textos Antiguos
Textos medievais casteláns.

BIPA / Bibliografía de la Poesía Áurea
Poesia castelá do Século de Ouro.

BITAGAP / Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses
Textos medievais galegos, galego-portugueses e portugueses.

BITECA / Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears
Textos medievais en catalán.

A busca en PhiloBiblon pode facerse a través de

PhiloBiblon Search Engine
Máquina de búsqueda de PhiloBiblon (en español)
Motor / Eina de recerca de PhiloBiblon (en català)
Ferramento de busca de PhiloBiblon (en galego)
Ferramenta de busca de PhiloBiblon (em português)

Help: Please read before beginning initial search
Ayuda: Por favor, lea antes de comenzar su búsqueda inicial
Ajuda: Sisplau, llegiu abans de començar la recerca inicial
Axuda: Por favor, léaa antes de comezar a busca
Ajuda: Por favor, leia antes de iniciar a pesquisa

Queremos agradecer o apoio financeiro obtido do National Endowment for the Humanities (NEH), organismo que, a través dunha das súas subvencións (PM-5008-07: 1 de xuño de 2007 - 31 de marzo de 2010), nos permitiu mellorar o acceso web aos datos das bibliografías que constitúen PhiloBiblon. Ademais do acceso ás descricións dos manuscritos e das primeiras edicións impresas, que xa existía, o novo sitio web ofrece agora acceso a bibliotecas, textos e testemuños, a datos biográficos e a referencias secundarias, entre outras melloras.

Proporcionáronnos axudas adicionais para este proxecto a Gladys Krieble Delmas Foundation, a L.J. Skaggs and Mary Skaggs Foundation, a Andrew W. Mellon Foundation, a Fundación Ignacio Larramendi e a Pinetree Foundation.

A Listaxe de Recursos de PhiloBiblon ofrece hiperenlaces a páxinas web que conteñen información relevante no que respecta ás bibliografías, mais tamén información xenérica sobre os estudos medievais ibéricos.

The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster