Catalonian flagCatalàUnited States flagEnglishSpanish flagEspañolGalician flagGalegoPortuguese flagPortuguês

Philobiblon (sm)(tm)

BITAGAP

A base de datos da Bibliografía de Textos Antigos Galegos e Portugueses consta dun catálogo unificado de todos os textos orixinariamente compostos en galego-portugués, portugués e galego ou traducidos a estes idiomas durante o período medieval.

Un Proxecto patrocinado por

The Bancroft Library, University of California, Berkeley

Centro de Linguística, Universidade de Lisboa

Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa


Compiladores
Sitios coordenados com a BITAGAP
Finalidade e contido
Uso xeral da base de datos
Historia do proxecto
Agradecementos


Compiladores (1988 - ):

Arthur L-F. Askins, Universidade de California, Berkeley
Harvey L. Sharrer, Universidade de California, Santa Barbara
Aida Fernanda Dias (✝), Universidade de Coimbra
Martha E. Schaffer, Universidade de San Francisco

En asociación con (2008 - ):

Cristina Sobral, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa
Pedro Pinto, Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa
Filipe Alves Moreira, Universidade do Porto
Mariña Arbor Aldea, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela

Sitios coordenados com a BITAGAP:

A BITAGAP coopera e coordena com vários sitios com finalidade e conteúdo relevant. Onde forem possíveis, uma pesquisa na BITAGAP produz ligações com estes sítios. A BITAGAP antecipa a coordenação com mais sítios, além dos indicados:

Clima - Corpus Legislativo da Idade Média Anotado
Dir. José Domingues. Porto: Universidade Lusíada.

FRAGMED - Corpus Portugaliae Fragmentorum
Dir. Saul António Gomes. Coimbra: Universidade de Coimbra.

ius lusitaniae - Fontes Históricas de Direito Português
Dir. Pedro Cardim. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.

The Oxford Cantigas de Santa Maria Database
Dir. Stephen Parkinson. Oxford: Oxford University.

Corpus Hagiográfico em Português até 1525
Dir. Cristina Sobral. Lisboa: Universidade de Lisboa - Centro de Linguística.

Scrinium - Traduções Medievais Portuguesas
Dir. Mafalda Frade. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa - Centro de Linguística.

Finalidade e contido

Para textos en prosa anteriores ao ano 1501, BITAGAP ten en conta todas as obras literarias, ademais dos textos históricos, legais, relixiosos, científicos, médicos, etc., excluíndo só os documentos notariais. Ofrécense contidos detallados de todas as coleccións de leis de todo o reino, así como os dos textos haxiográficos que se coñecen ata o de agora. Inclúense tamén certos textos en prosa considerados "clásicos" (tales como a Noticia do Torto e o conxunto de crónicas portuguesas de finaiss do século XV e inicio do XVI, especialmente as de Ruy de Pina, Duarte Galvão, Cristóvão Rodrigues Acenheiro e de Gaspar Correia), os cales, aínda que non se adecuan exactamente aos principios establecidos para a cronoloxía ou tipo de textos, resultan relevantes para o estudio dos ítems debidamente rexistrados.

Para a poesía, a data limite fixase en 1520, seguindo a práctica de Brian Dutton (1982) [BITAGAP bibid 1717]. Isto permite a inclusión, como fontes primarias, de cancioneiros de comezos do século XVI, que conteñen obras compostas durante o período anterior a 1501; por exemplo, o Cancioneiro Geral de Garcia de Resende (1516) e os seus derivados, como o Cancionero Musical da Biblioteca Nacional (c. 1520). Por conseguinte, BITAGAP recolle e individualiza todos os textos da antiga poesía galego-portuguesa (séculos XII-XIV), así como os textos poéticos portugueses e da "Escola Galega" do século XV e de comezos do XVI, tanto profanos como relixiosos.

Também se recollen os textos atopados e atribuídos a este período—ben en prosa, ben en verso—que se estiman perdidos, problemáticos ou apócrifos. Todos os testemuños manuscritos dun texto, sexan do período en cuestión ou posteriores, merecem a consideración de fontes primarias. Também merecen tal consideración todos os incunables, versión impresas serodias (principalmente, aínda que non de forma exclusiva, ata o século XVIII) A maior parte das impresións críticas e comerciais aparecida entre os séculos XVIII e XXI están consignadas oportunamente na sección BIBLIOGRAFÍA.

A sección BIBLIOGRAFÍA préstalle particular atención a aqueles itens que resultan interesantes para o que se refire ás descricións, localización e edicións de manuscritos, así como ás impresións antigas dos textos. A bibliografía que se recolle contén observacións críticas e estudos relacionados tematicamente coa fonte primaria. E, a pesar de que se trata dunha bibliografía bastante completa, non é exhaustiva. Polo momento, BITAGAP non pretende incorporar sistematicamente, por exemplo, o corpus dos materiais críticos compilados por Silvio Pellegrini e por Giovanna Marroni (1981) [BITAGAP bibid 1087], polo que se refire á poesía antiga: ou por Joseph Snow (1977) [BITAGAP bibid 1930], para a poesia mariana e para a poesía profana de Afonso X de León e Castela; ou por Giuliano Macchi (1964) [BITAGAP bibid 1284] e por Teresa Amado (1991) [BITAGAP bibid 2598] para Fernão Lopes; ou por António J. Dias Dinis (1949) [BITAGAP bibid 1257], para Gomes Eanes de Zurara; ou por Isabel Villares Cepeda (1989 [BITAGAP bibid 2309] e 1996 [BITAGAP bibid 5108]), para o eido da prosa medieval en xeral; ou a bibliografía anotada das literaturas portuguesa e galego-portuguesa, publicada anualmente no Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (1987-)

Uso xeral da base de datos

Ademais de ofrecer diversas opcións de busca, segundo o explicitado na presentación xeral dos procedementos de uso desta versión WWW de PhiloBiblon, a entrada principal de BITAGAP proporciona o título/incipit, a fonte manuscrita/impresa, o autor ou outras persoas asociadas e a bibliografía. Ao mesmo tempo, ao traballar co Motor de Busca da BITAGAP, os seus usuarios deben escribir no rectángulo apropiado só unha palabra ou as palabras principais do título ou nome, con ou sen os diacríticos, e sen transcribir artigos, preposicións ou a conxunción "e". Cómpre ter en conta, de todos os xeitos, o principio de "normalización" dos títulos dos textos e dos incipit dos versos. Para facer máis doada a busca, normalizáronse, de acordo co equivalente máis axeitado para cada texto, as diversas formas de transcrición da lingua medieval, rexistradas nos textos, adoptando para iso unha forma única do portugués actual ou do galego. Nos incipit dos versos a normalización levouse a cabo sen ter en conta a métrica orixinal ou a rima; por exemplo, sazom/sazon > sazão; rem/ren > rem; coraçom/coraçon/coraçam > coração; perdudo/a > perdido/a; couza(s) > coisa(s), etc. "Mia" e "minha" normalizaronse en "minha", tanto para o portugués como para o galego-portugués, e en "miña" nos textos galegos serodios. A forma orixinal do incipit dun poema específico, tal e como se atopa nas fontes antigas, ofrécese, en calquera caso, no rexistro correspondente.

Historia do proxecto

O traballo do Proxecto comezou no verán de 1988, por solicitude do Hispanic Seminary of Medieval Studies (Madison, Wisconsin), como un complemento da Bibliografía Española de Textos Antiguos (BETA) e da Bibliografía de Textos Catalans Antics (BITECA). O traballo de colaboración de Arthur L-F. Askins (UC Berkeley), de Harvey L. Sharrer (UC Santa Bárbara), de Martha E. Shaffer (Universidade de San Francisco) e de Aida Fernanda Dias (Universidade de Coimbra) foi subvencionado, en 1992-93, en 2002 e en 2007-2008 por un Research Tools Grant da National Endowment for the Humanities, polo Interdisciplinary Humanities Center (UC Santa Bárbara) e por bolsas de investigación e de viaxes das respectivas universidades. Un apoio adicional, no que atinxe ás versións WWW foi patrocinado polo Portuguese Studies Program (UC Berkeley), polo Center for Portuguese Studies (UC Santa Bárbara), polo Center for Galician Studies (UC Santa Bárbara) e por The Library (UC, Berkeley). polo Center for Galician Studies (UC Santa Bárbara) e por The Library (UC Berkeley). O equipo do proxecto inicial ampliouse no verán de 2008 con dos asociados, Cristina Sobral da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Pedro Pinto do Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa, e na primavera de 2010 con outro asociado, Filipe Alves Moreira da Faculdade de Letras da Universidade do Porto.

A tarefa inicial dos compiladores centrouse no establecemento dun corpus básico, mediante unha intensa revisión e clarificación da información xa disponibles nas bibliografías tradicionais nesta área; p.ex., Barbosa Machado (1741--59) [BITAGAP bibid 1223], Inocêncio Francisco da Silva (1858-1923) [BITAGAP bibid 1034], Fidelino de Figueiredo (1934 [BITAGAP bibid 1040], 1936 [BITAGAP bibid 1561]), Serafim da Silva Neto (1956) [BITAGAP bibid 1063] e Maria Adelaide Valle Cintra (1960) [BITAGAP bibid 1045]. Este corpus sofreu, porén, un enorme desenvolvemento, froito dun perseverante traballo de campo realizado en bibliotecas situadas non só en Portugal e Galicia, senón tamén en diversos puntos de España, en Francia, en Inglaterra, no Brasil e nos Estados- Unidos.

BITAGAP está concíbese como un proxecto aberto, con versións dispoñibles en formato electrónico sempre que os recursos o permitan. Unha primeira versión que empregaba dbms DOS, xurdiu en 1993, no CD-ROM ADMYTE, Disco 0, editado por Micronet, Madrid. En 1999 apareceu unha versión actualizada en CD-ROM, aínda con dbms DOS, que foi publicada por The Bancroft Library, University of California, Berkeley. Mentres tanto, en 1997, apareceu a primeira versión en Internet, patrocinada por The Library da University of Californa, Berkeley, que foi reactualizándose, de xeito frecuente, durante os seus once anos de servizo. A base de datos adaptouse en 2008 ao sistema operativo Windows, mentres que a presente versión en Internet, aloxada de novo por The Library da University of California, Berkeley e que ofrece salientables melloras no que se refire á busca e á recuperación de datos, foi desenvolvida e posta a disposición do público en 2011.

Os editores solicitan, moi cordialmente, a contribución dos seus colegas, ben enviadocorreccións, ben proporcionando novas informacións e suxestións, que poden ser dirixidas a Arthur L-F. Askins, alfa[at]berkeley.edu, ou a Harvey L. Sharrer, sharrer[at]spanport.ucsb.edu.

Agradecementos

As institucións que contribuíron significativamente no desenvolvemento de BITAGAP, Bibliografía de Textos Antigos Galegos e Portugueses, son:

The Portuguese Studies Program, Universidade de California, Berkeley
The Center for Portuguese Studies, Universidade de California, Santa Barbara
The Center for Galician Studies, Universidade de California, Santa Barbara
The Library, Universidade de California, Berkeley
The Bancroft Library, Universidade de California, Berkeley
The National Endowment for the Humanities, Washington D.C.
Seminary for Medieval Spanish Studies, Universidade de Wisconsin-Madison
DataBase Design & Engineering, Walnut Creek, California

O acceso e o uso de PhiloBiblon son totalmente de balde. A reprodución de calquera dos materiais que aquí se atopen está suxeita ás restricións que poden consultarse nas seguintes normas de copyright.

O usuario obterá unha óptima calidade de acceso a PhiloBiblon se dispón da última versión de calquera dos navegadores máis frecuentes, especialmente se poden visualizar ben as táboas (render tables) e están equipados coa versión máis actualizada de JavaTM, aínda que os nosos esforzos de programación irán destinados a un servizo xenérico, que permita O acceso á rede a través de calquera ferramenta de navegación.

Calquer comentario, pregunta ou suxestión sobre PhiloBiblon será sempre ben recibido. Con tal propósito, o usuario deberá dirixirse a Charles B. Faulhaber: cfaulhab[at]library.berkeley.edu.

The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster