Catalonian flagCatalàUnited States flagEnglishSpanish flagEspañolGalician flagGalegoPortuguese flagPortuguês

Philobiblon page header


BITAGAP

La base de dades de la Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses consta de un catàleg unificat per a tots els textos originàriament compostos en gallecportuguès, portuguès i gallec o traduïts a aquests idiomes durant l'època medieval.

Un Projecte patrocinat per

The Bancroft Library, University of California, Berkeley

Centro de Linguística, Universidade de Lisboa

Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa


Compiladors
Llocs del web coordenats amb BITAGAP
Els nostres col·laboradors
Finalitat i contingut del projecte
Ús general de la base de dades
Com es cita
Història del projecte
Agraïments


Compiladors (1988 - ):

Arthur L-F. Askins, University of California, Berkeley
Harvey L. Sharrer, University of California, Santa Barbara (co-director)
Martha E. Schaffer, Universidade de San Francisco (co-director)
Cristina Sobral, Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa
Pedro Pinto, Centro de Estudos Históricos, Universidade Nova de Lisboa
Filipe Alves Moreira, Universidade do Porto
Maria de Lurdes Rosa, Departamento de História, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa
Ricardo Pichel Gotérrez, Universidad de Alcalá
Aida Fernanda Dias (†), Universidade de Coimbra

En asociación con (2008 - ):

Mariña Arbor Aldea, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela

Llocs del web coordenats amb BITAGAP

BITAGAP coopera e coordena amb diversos llocs del web amb finalitat i contengut relevant. On és possible, una recerca em BITAGAP produeix enllaços amb aquests locs. A BITAGAP antecipa a coordinació amb més llocs, més enllà dels indicats:

Clima - Corpus Legislativo da Idade Média Anotado
Dir. José Domingues. Porto: Universidade Lusíada.

ius lusitaniae - Fontes Históricas de Direito Português
Dir. Pedro Cardim. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa.

The Oxford Cantigas de Santa Maria Database
Dir. Stephen Parkinson. Oxford: Oxford University.

Corpus de Textos Antigos em português até 1525.
Dir. Cristina Sobral. Lisboa: Universidade de Lisboa - Centro de Linguística.

Scrinium - Traduções Medievais Portuguesas
Dir. Mafalda Frade. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa - Centro de Linguística. Lloc temporalment desactivat.

Els nostres col·laboradors

Desitgem expressar el nostre sincer agraïment als següents col·legues que han proporcionat informació per a BITAGAP. També reconeixem els molts col·leccionistes privats que generosament ens han permès consultar els seus manuscrits i que han demanat l'anonimat.

Luís Urbano de Oliveira Afonso, José Antonio Alarcón Caballero, Martim de Albuquerque, Margarida Alpalhão, Teresa Amado (†), Ricardo Aniceto, Artur Anselmo, Luís Filipe Barbosa de Araújo, Gemma Avenoza (†), Paulo J. S. Barata, Avelino Bolzón, Gualdino Borrões, Ana Isabel Boullón Agrelo, Esperança Caldeira, César Nardelli Cambraia, Maria Amélia Alvaro de Campos, Pedro Cardim, Ivo Castro, Aníbal Pinto de Castro (†), Isabel Cepeda, Maria José Bigotte Chorão, Isabel Cid, Maria Helena Cruz Coelho, Lívia Cristina Coito, Isabel Correia, Avelino de Jesus da Costa (†), Mário Costa, Jerry Craddock, Marta Louro Cruz, Vivane Cunha, Diogo Ramada Curto, John Dagenais, Isabel Dias, João José Alves Dias, João Dionísio, Agostinho Faria, Diogo Pinto Faria, Charles Faulhaber, Ana Maria Fernandes, Cristina Célia Fernandes, Inés Fernández-Ordóñez, Maria do Carmo Jasmins Dias Farinha, Américo Venâncio Machado Filho, Vicente Fino, Diana Fontão, María Jesús Fortes Alén, Mafalda Frade, Helena Garvão, Maria da Conceição Geada, Helder Godinho (†), Rita Costa Gomes, Saul António Gomes, Paloma Gómez Varela, Michelle Hamilton, Kellye Hawkins, Maria de Lurdes Henriques, Silvestre Lacerda, Ana Sofia Laranjinha, Francisco da Cunha Leão, Margarida Leme, Irene da Glória Gonçalves Linda, Maria Luisa López-Vidriero, Jorge Borges de Macedo (†), Ana Machado, Odete Martins, Raquel Oliveira Martins, José de Pina Martins (†), Diana Martins, José Mattoso (†), Ana Sandra Meneses, António Vasco de Mello da Silva César de Menezes, José E. Mindlin (†), Ana Miranda, Gilberto Coralejo Moiteiro, Henrique Monteagudo, Ana Paiva Morais, Rosário Morujão, Carlos Silva Moura, Aires Nascimento, Sílvio de Almeida Toledo Neto, João Nisa, Bernardo Sá Nogueira, Irene Freire Nunes, John O'Neil, Inês Olaia, Marta Páscoa, Stephen Parkinson, Susana Tavares Pedro, Pedro Penteado, Maria Dolores Pereira Oliveira, Miriam Halpern Pereira, Gerardo Pérez Barcala, José Artur Pestana, Sandra Magalhães Pinto, Carlos Pio, Teresa Ponces, Adelaide Proença, Manu Radhakrishnan, Maria Ana Ramos, António Manuel Ribeiro Rebelo, Maria João Toscano Rico, Ana Maria Rodrigues, Mário Filipe da Costa Rodrigues, Nanci Romero, João Ruas, David Saah, Carmen de Santiago Gómez, Gilda Santos, Carla Serôdi, Ana Cristina de Santana Silva, André Silva, José António Silva, Graça Maria Sucena Pinto da Silva, Joseph Snow, António Sousa, Paulo Tremoceiro, Bernardo Vasconcelos e Sousa, Aurelio Vargas Toledo, Ricardo Vasconcelos, Yara Frateschi Vieira, David Wacks, Teresa Álvares Pereira Schönborn Weisentheid.

Finalitat i contingut del projecte

Per als textos en prosa anteriors a 1501, BITAGAP considera totes les obres literàries, al costat de textos històrics, legals, religiosos, científics, mèdics, etc., excloent només els documents notarials. Els continguts de totes les col·leccions de textos hagiogràfics, conegudes fins avui, o de lleis de tot el regne, han estat individuades. S'inclouen també certs textos em prosa anomenats "clàssics" (com ara la Notícia do Torto i el conjunt de cròniques portugueses de finals del s. XV i inicis del XVI, específicament les de Rui de Pina, Duarte Galvão, Cristóvão Rodrigues Acenheiro i de Gaspar Correia), els quals, tot i no corresponent exactament als principis establerts per a la cronologia o tipologia de textos, són rellevants per a l'estudi dels items registrats.

Per a la poesia, la data límit s'ha fixat en 1520, seguint la pràctica de Brian Dutton (1982) [BITAGAP bibid 1717], cosa que permet incloure, com a fonts primàries, cançoners d'inicis del s. XVI, que contenen obres compostes durant el període estudiat, això és, anteriors a 1501, p. e., el Cancioneiro Geral de Garcia de Resende (1516) i els seus derivats, com ara el Cancioneiro Musical da Biblioteca Nacional (c. 1520). Consegüentment, BITAGAP recull i individualitza tots els textos de l'antiga poesia gallecportuguesa (segles XII-XIV), així com els textos poètics portuguesos de l'"Escola Galega" del segle XV i d'inicis del següent, tant profans com religiosos.

També s'han inclós els textos trobats i atribuïts a aquest període—tant en prosa com en vers—considerats perduts, problemàtics o apòcrifs. Tots els testimonis manuscrits d'un text, siguin del període esmentat o posteriors, es consideren com a fonts primàries. També o són tots els incunables, als quals s'afegeixen les impressions posteriors que se'n deriven (principalment, però no de forma exclusiva, fins al segle XVIII). La major part de les impressions crítiques i comercials, aparegudes entre els segles XVIII i XXI, són, de tota manera, identificades en la secció BIBLIOGRAFIA.

La secció BIBLIOGRAFIA dedica particular atenció a items d'interès directe per a les descripcions, localització i edicions de manuscrits, i també de les edicions antigues dels textos. La bibliografia registada contenint apreciacions crítiques i estudis orientats temàticament és extensa. Amb tot, NO es tracta d'una bibliografia exhaustiva. BITAGAP no pretèn, de moment, incorporar sistemàticament, per exemple, el corpus dels materials crítics compilats per Silvio Pellegrini i per Giovanna Marroni (1981) [BITAGAP bibid 1087], pel que fa a la poesia antiga, o per Joseph Snow (1997) [BITAGAP bibid 1930], per a la poesia mariana i per a la poesia profana d'Afonso X de Castella i Lleó, o per Giuliano Macchi (1964) [BITAGAP bibid 1284] i per Teresa Amado (1991) [BITAGAP bibid 2598], per a Fernão Lopes, o per António J. Dias Dinis (1949) [BITAGAP bibid 1257], per a Gomes Eanes de Zurara, o per Isabel Villares Cepeda (1989) [BITAGAP bibid 2309], i 1996 [BITAGAP bibid 5108], per a la prosa medieval en general, o de bibliografia anotada per a literatura portuguesa i gallegoportugues, publicada anualment al Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (1987-).

Ús general de la base de dades

Al mateix temps que s'ofereixen diverses opcions de recerca, segons el que s'exposa en la presentació general de procediments d'ús per a aquesta versió de la WWW de PhiloBiblon, l'entrada principal a BITAGAP es fa a través del títol/incipit, per la font manuscrita/impresa, per l'autor o altres persones associades i per la bibliografia. Al mateix temps, al treballar amb el Motor de recerca de BITAGAP, els seus usuaris han d'escriure en la casella apropiada només la paraula o les paraules principals del títol o nom, AMB O SENSE els seus diacrítics, sense incloure articles, preposicions ni cap conjunció "e". Cal observar també el principi de "normalització" dels títols dels textos i dels incipit de versos. Per a major facilitat en la recerca, les diverses formes de transcripció de la llengua medieval, registades als textos, s'han normalitzat en una única forma del portuguès actual o del gallec, equivalent del text en qüestió. En el cas dels incipit de versos, la normalització s'estableix sense tenir en compte la mètrica original o el ritme, p. e., sazom/sazon > sazão; rem/ren > rem; coraçom/coraçon/coraçam > coração; perdudo/a > perdido/a; couza(s) > coisa(s), etc. "Mia" i "minha" es normalitzen en "minha", tant per al portuguès com per al gallecportuguè, i en "miña" als textos gallecs tardans. La forma original de l'incipit d'un poema concret, tal i com es troba a les fonts antigues, es dóna, en qualsevol cas, al registre de la font corresponent.

Com es cita

Quan faci servir BITGAP en la seva recerca i publicacions, informi, si us plau, de la seva utilització. La pràctica preferida és esmentar PhiloBiblon i BITAGAP.

    PhiloBiblon. Dir. Charles B. Faulhaber. Bancroft Library. University of California, Berkeley, 1997-. Volume 2016, n. 3. Web: http://vm136.lib.berkeley.edu/BANC/philobiblon/index.html. Consultada: [Data]

    BITAGAP (Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses). Dir. Arthur L-F. Askins. The Bancroft Library. University of California, Berkeley, 1997-. Web: http://vm136.lib.berkeley.edu/BANC/philobiblon/bitagap_en.html. Consultada: [Data]

Donat que BITAGAP i les altres bibliografies germanes catalogan obres concretes, manuscrits, edicions impreses i els diversos individus relacionats amb tals testimonis (autors, traductors, copistes, impressors, propietaris, destinataris…), recomanem que, en els treballs científics, els usuaris citin els nostres codis numèrics d'identificació. Així doncs, per exemple, es podrà distingir entre João Afonso Telo de Meneses, el primer (BITAGAP bioid 4831), el quart (BITAGAP bioid 3478) o el sisè (BITAGAP bioid 3782) Comte de Barcelos.

A continuació presentem diversos exemples amb la forma correcta de citar les referències de BETA:

Per a obres: BITAGAP texid 0000:

Memorial da Infanta Santa Joana (BITAGAP texid 6287)

Per a còpies específiques d'una obra: BITAGAP cnum 0000:

Memorial da Infanta Santa Joana. Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/2420 (BITAGAP cnum 27530)

Per a manuscrits: BITAGAP manid 0000:

Madrid. Biblioteca Nacional, MSS/2135 (olim I. 6) (BITAGAP manid 5348)

Per a les edicions impreses hi ha dues possibilitats diferents.

L'exemplar principal d'una edició qualsevol es cita: BITAGAP manid 0000:

Diogo de Sousa. Constituições do Bispado do Porto. Porto: Rodrigo Álvares, 1497-01-04. Porto: Biblioteca Pública Municipal, Inc. 83 (BITAGAP manid 1010)

Qualsevol altre exemplar d'aquesta edició es cita: BITAGAP copid 0000:

Diogo de Sousa. Constituições do Bispado do Porto. Porto: Rodrigo Álvares, 1497-01-04. Vila Viçosa: Biblioteca da Casa de Bragança, 45 Adq (BITAGAP copid 1055)

Per a individus: BITAGAP bioid 0000:

João Afonso Telo de Meneses, 1. Conde de Barcelos (BITAGAP bioid 4831)

Història del projecte

El treball del Projecte s'inicià a l'estiu de 1988 per sol·licitud de l'Hispanic Seminary of Medieval Studies (Wisconsin-Madison), com un complement de la Bibliografía Española de Textos Antiguos (BETA) i de la Bibliografia de Textos Catalans Antics (BITECA). La tasca de col·laboració d'Arthur L-F. Askins (UC Berkeley), de Harvey L. Sharrer (UC Santa Bárbara) i de Martha E. Schaffer (U. of San Francisco) va tenir el suport, en 1992-93, en 2002 i en 2007-2008 per un Research Tools Grant da National Endowment for the Humanities (NEH), per l'Interdisciplinary Humanities Center (UC Santa Bárbara) i per borses d'investigació de les respectives universitats. La NEH, a més dels dos ajuts ja esmentats, concedí encara subvencions individuals de viatges als mateixos investigadors, que van incloure també a altre membre de l'equip, Aida Fernanda Dias (U. de Coimbra). Un suport addicional, pel que fa a les versions WWW, fou donat pel Portuguese Studies Program (UC Berkeley), pel Center for Portuguese Studies (UC Santa Bárbara), pel Center for Galician Studies (UC Santa Bárbara) i per The Library (UC Berkeley). L'equip del projecte inicial s'amplià a l'estiu de 2008 amb l'addició de dos associats, Cristina Sobral de la Faculdade de Letras de la Universitat de Lisboa i Pedro Pinto del Centro de Estudos Históricos de la Universitat Nova de Lisboa, a la primavera de 2010 amb un altre associat, Filipe Alves Moreira de la Faculdade de Letras de la Universitat d'Oporto, i en l'estiu de 2014 amb un altre associada, Mariña Arbor Aldea, de la Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.

La tasca inicial dels compiladors es centrà en l'establiment d'un corpus bàsic, a través d'una intensa revisió i clarificació d'informacions ja disponibles en bibliografies tradicionals d'aquesta àrea, p. e., Barbosa Machado (1741-59) [BITAGAP bibid 1223], Inocêncio Francisco da Silva (1858-1923) [BITAGAP bibid 1034], Fidelino de Figueiredo (1934) [BITAGAP bibid 1040], (1936) [BITAGAP bibid 1561], Serafim da Silva Neto (1956) [BITAGAP bibid 1063] i Maria Adelaide Valle Cintra (1960) [BITAGAP bibid 1045]. Aquest corpus bàsic ha estat objecte, encara, d'una gran reelaboració, fruit d'un perseverant treball de camp realitzat a biblioteques no només localitzades a Portugal i a Galícia, sinó també en diversos punts d'Espanya, França, Anglaterra, Brasil o els Estats Units de Nord Amèrica.

BITAGAP s'ha pensat com un projecte en curs, amb versions disponibles en format electrònic sempre que els recursos o permetin. Una versió més antiga, emprant DOS, sorgí en 1993, al CD-ROM ADMYTE, Disc 0, publicat per Micronet-Madrid. Una versió actualitzada en CD-ROM s'edità en 1999, encara sobre DOS, publicada per The Bancroft Library, University of California, Berkeley. Mentre, en 1997 aparegué la primera versió a Internet, publicada per The Library da Universidade da Califòrnia, Berkeley, i fou mantinguda amb actualitzacions freqüents durant els seus onze anys de servei. La base de dades fou llavors transferida, al 2008, al sistema operatiu Windows, essent actualment aquesta versió la que es troba a Internet, que ara, novament desenvolupada i posada a disposició dels investigadors en 2010, es troba hostatjada novament per The Library da Universitat de Califòrnia, Berkeley. Aquesta nova versió ofereix destacables novetats, que afecten especialment a unes més amplies possibilitats pera a la recerca i recuperació de dades.

Les editors sol·liciten, molt cordialment, la contribució dels col·legues, ja sigui enviant esmenes, ja proporcionant noves informacions i suggeriments, que poden adreçar-se a Arthur L-F. Askins.

Agraïments

Les institucions que han contribuït significativament al desenvolupament de BITAGAP / Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses, són:

The Portuguese Studies Program, Universitat de Califòrnia, Berkeley
The Center for Portuguese Studies, Universitat de Califòrnia, Santa Bárbara
The Center for Galician Studies, Universitat de Califòrnia, Santa Bárbara
The Library, Universitat de Califòrnia, Berkeley
The Bancroft Library, Universitat de Califòrnia, Berkeley
The National Endowment for the Humanities, Washington D.C.
Seminary for Medieval Spanish Studies, Universitat de Wisconsin-Madison
DataBase Design & Engineering, Walnut Creek, Califòrnia

Tant l'accés com l'ús de PhiloBiblon són totalment gratuïts. La reproducció de qualsevol dels materials que es trobin està subjecta a les restriccions que hom pot consultar en les següents normes de copyright.

L'usuari obtindrà una millor qualitat d'accés a PhiloBiblon si disposa de l'última versió de qualsevol dels navegadors més freqüents, especialment si poden visualitzar bé les taules (render tables) i estan equipats amb la versió més actualitzada de JavaTM, si bé els nostres esforços de programació aniran destinats a un servei genèric i accessible a través de qualsevol eina de navegació a la xarxa.

Preguntes, comentaris o suggeriments sobre PhiloBiblon seran sempre molt ben rebuts. Amb tal propòsit, l'usuari haurà de dirigir-se mitjançant correu electrònic a Charles B. Faulhaber.

The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster