Catalonian flagCatalàUnited States flagEnglishSpanish flagEspañolGalician flagGalegoPortuguese flagPortuguês

Philobiblon page header


BIPA (Bibliografía de la Poesía Áurea)

Compilada per:
Ralph DiFranco, University of Denver
José J. Labrador Herraiz, professor emèrit, Cleveland State University

Abast i contingut
La Bibliografía de la Poesía Áurea (BIPA), o Bibliography of Spanish Golden Age Poetry, actualment en construcció, és una base de dades de primers versos de textos lírics castellans dels segles XVI i XVII recollits a manuscrits i fonts impreses. Quan BIPA estigui preparada per a la publicació en línia, en un termini de temps que no preveiem gaire llarg, contindrà informació sobre:

  1. obres d'autor conegut
  2. textos lírics anònims
  3. peces líriques inserides dins de diversos tipus de textos narratius en prosa, juntament amb altres textos lírics
  4. poemes amb notació musical recollits a cançoners

Ús de la base de dades general
Un cop publicada, BIPA oferirà els primers versos dels textos i informació bàsica sobre els manuscrits, els llibres i les biblioteques on es troben aquestes fonts. També inclourà índexs topogràfics de cada una de les fonts, dels títols dels poemes i dels autors, a més d’una bibliografia actualitzada i documentació sobre el tema, tot proveït de remissions per facilitar als usuaris un control exhaustiu del material. La metodologia de primera línia que es fa servir per analitzar i arxivar les dades és universalment reconeguda per a aquest tipus d’estudis bibliogràfics.

Història del projecte
L'any 1993 vam publicar la Tabla de los principios de la poesía española, siglos XVI y XVII, un inventari de 125 fonts manuscrites i impreses de la poesia àuria castellana. Impulsats pels avantatges de l'aplicació de la informàtica a la identificació i l'organització dels materials manuscrits i impresos, vam prendre la Tabla com a punt de partida per avançar en l'inventari de les fonts i dels textos en format digital. En el procés de digitalització de la Tabla, es van portar electrònicament a BIPA tots els continguts d'aquest inventari i les dades complementàries. La resta d’incipits i de dades han estat—i encara són—introduïts a través del teclat.

Agraïments
Els compiladors de BIPA volen agrair el suport que han rebut de les institucions següents:

Cleveland State University
National Endowment for the Humanities, Washington D.C.
Program for Cultural Cooperation Between Spain's Ministry of Culture & United States' Universities
University of Denver

The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster