Catalonian flagCatalàUnited States flagEnglishSpanish flagEspañolGalician flagGalegoPortuguese flagPortuguês

Philobiblon page header


Recoñecementos

O desenvolvemento técnico de PhiloBiblon depende case exclusivamente do xeneroso apoio financeiro do National Endowment for the Humanities (NEH) durante máis de vinte anos. Outras axudas financeiras NEH contribuíron ao acrecentamento de datos a BETA, BIPA e BITAGAP:

 • RC-21708-89 (1989-91) (Investigador principal: Faulhaber). Axuda centrada no engadido de datos a BETA e na reformulación de PhiloBiblon nun sistema máis actualizado, que ten a súa base en dez tabelas interrelacionadas.

 • RT-21265-91 (1991-93) (Investigador principal: Faulhaber). A énfase deste proxecto púxose na transcrición do contido dos primeiros impresos usados para a edición do Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles (ADMYTE), para a preparación de PhiloBiblon e das súas bibliografías como parte do CD-ROM de ADMYTE e mais para a redacción dun manual de usuario de 75 páxinas e para a súa correspondente tradución ao español.

 • RG-20004-92 (1992-93) (Investigador principal: Askins). Axuda centrada en BITAGAP, sobre todo na consulta directa de materiais das fontes primarias, quer novos quer xa previamente rexistrados.

 • RT-21641-94 (1994-95) (Investigadores principais: Askins e Faulhaber). Este subsidio permitiu construír unha interface multilingüe para os usuarios de PhiloBiblon e mais unha ferramenta de busca e de presentación dos datos, ao tempo que se melloraron os xeradores de informes.

 • PA 23025-97 (1997-98) (Investigadores principais: DiFranco e Labrador). Centrado en BIPA, o financiamento axudou á introdución dos datos dos incipit do corpus da poesía castelá dos Séculos de Ouro, comezando por datos organizados manualmente en ficheiros manuscritos nunha versión anterior do proxecto.

 • PA-23362-99 (1999-2000) (Investigadores principais: DiFranco e Labrador). Centrado en BIPA, contribuíu ao acrecentamento de datos dos incipit do corpus de poesía castelá dos Séculos de Ouro, engadindo materiais a partir da consulta directa dos orixinais manuscritos.

 • PA-23523-00 (2000-2001) (Investigadores principais: Faulhaber e Askins). Actualización do software de PhiloBiblon de DOS a Windows.

 • PA-23787-01 (2001-2002)(Investigadores principais: DiFranco e Labrador). Centrado en BIPA, consistiu fundamentalmente na adición de datos tomados de 737 novas fontes (231 manuscritos e 506 libros impresos e pregos de literatura de cordel), que se conservan en 49 bibliotecas localizadas en 37 cidades. Estes materiais permitiron o acrecentamento de 83992 novos rexistros.

 • PM-50038-07 (2007-2010) (Investigador principal: Faulhaber). Mellora do software da versión Windows de PhiloBiblon e actualización da páxina web de PhiloBiblon (que xa tiña 10 anos).

 • PW-51633-14 (2014-2015) (Investigador principal: Faulhaber). Mellora do software da versión Windows de PhiloBiblon e actualización da páxina web de PhiloBiblon; establecemento dun sitio espello en España; organización dun seminario sobre PhiloBiblon no verán de 2015.

 • 1990-2011 (Investigadores principais: Beltran ou Avenoza). Secretaría de Estado de Investigación. Subprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada (PB90-53, PB93-758, PB96-1235, PB98-1170, BFF2002-00052, HUM2005-00178, FFI2008-03882). Estas subvencións, dedicadas ao estudo de fontes primarias, permitiron o acceso e estudo de coleccións de numerosas bibliotecas e arquivos en España, Francia, Italia, Reino Unido, Costa Este dos Estados Unidos e dalgunhas de Alemaña. Tamén fixeron posible o engadido de datos e a adaptación de BITECA a plataformas diferentes. Ademais disto, a última concesión de axudas permitiu a creación dun corpus xeral de poesía.

 • 2001 (Investigadores principais: Beltran e Avenoza). Beca Alòs Moner. Institut d'Estudis Catalans. Dedicada á actualización de coleccións poéticas.

 • 2007-2009 (Investigadores principais: Beltran e Avenoza). Acadèmia Valenciana de la Llengua. Esta axuda non só permitiu a contratación dun alumno de posgrao para a introdución de datos, sobre todo dos relativos a obras e bibliotecas valencianas, senón que tamén promoveu o estudo de fontes primarias e a verificación de datos obtidos de fontes secundarias.

A axuda NEH de 2007-2010 foi complementada con axuda financeira da L.J. Skaggs and Mary C. Skaggs Foundation e a Gladys Krieble Delmas Foundation. En 2009, as axudas concedidas pola Andrew W. Mellon Foundation e pola Fundación Ignacio Larramendi fixeron posible o perfeccionamento da versión Windows da base de datos co acrecentamento de xeradores de informes e de mellores ferramentas de busca e mais a resolución de determinados problemas de programación que se viñan arrastrando desde tempo atrás.

A axuda NEH de 2014-2015 foi complementada con axuda financeira da Pine Tree Foundation.

PhiloBiblon é un proxecto de colaboración que agrupa os esforzos conxuntos das seguintes persoas e institucións:

Os principais responsables de PhiloBiblon son:

Agradecemos vivamente o empeño e a competencia dos seguintes informáticos: Giulia Hill, Kurt William True, Casondra Sobieralski (University of California, Berkeley); Marc Esteve Crespo e Joan Trench Rubal (Universitat Pompeu Fabra).

A listaxe de institucións que contribuíron de forma significativa ao desenvolvemento de PhiloBiblon inclúe:

O acceso WWW e o uso de PhiloBiblon son totalmente gratuítos. A reprodución dos materiais está suxeita ás restricións descritas na nosa Declaración de Dereitos de Autor.

O usuario poderá obter mellores resultados se dispuxer da última versión dos navegadores WWW máis comúns, que mostran as tabelas sen problemas e que soportan Java TM, aínda que facemos todos os esforzos posibles para ofrecermos un servizo xeral e accesible desde calquera ferramenta WWW de navegación.

Por favor, envíe as súas preguntas, comentarios, novas informacións e suxestións para mellorar a páxina web de PhiloBiblon a Charles B. Faulhaber.

Charles B. Faulhaber
University of California, Berkeley
1 de agosto de 2015

The Bancroft Library | Library home | Search | Contact webmaster